YUVA GANESH COMMITTEE

PRESIDENT

 • Mahadev G. Vaviya (Patel)

VICE PRESIDENT

 • Ramesh Singh

SECRETARY

 • Aditya Kapoor

JT. SECRETARY

 • Bhavesh Patel

TREASUER

 • Vinay Choudhary

JT. TREASURER

 • Pritish Nayak

MEMBERS

 • Pankaj Gupta
 • Abhishek Kamath
 • Akash Patel
 • Nirmal Jain
 • Kunal Sawant
 • Prashant Palkar

 

 • Sandeep Pillai (Gopu)
 • Pankaj Singh
 • Murgesh M
 • Ramesh Singh
 • Chandan Kar
 • Giri Nambiar

 

 • Domnic Shelke
 • Hakim Khan
 • Rishab Agarwal
 • Girish Gajora
 • Sailesh Gajora
 • Ganesh Patel

 

 • Veeru Singh
 • Vineet A.
 • Paresh Vaviya
 • Mahesh Bhoskar
 • Parag Patil
 • Amit Jain

 

 • Jayesh G. Patel
 • Shishir Agarwal
 • Rugved
 • Vinod Jain
 • Sagar Das
 • Vikrant

CHILD MEMBERS

 • Omkar
 • Aman
 • Vipul P.
 • Anil P.
 • Vikrant
 • Sahil
 • Bobby Kapoor

 

 • Jayesh K. Patel
 • Maahi
 • Jasleen Singh
 • Kashish
 • Shimu
 • Saloni
 • Ritesh

 

 • Heth
 • Joel
 • Joyna
 • Rinku
 • Malvika
 • Rahil
 • Jannat

 

 • Kunal
 • Vicky
 • Rohit
 • Maya
 • Riddhi
 • Kartik
 • Raj

 

 • Diya
 • Hansil
 • Riya
 • Ritu
 • Aniket

POOJA COMMITTEE

 • H. R. Mali
 • B. Ramakrishnan

LADIES COMMITTEE

 • Rekha Bagade
 • Mrs. Chawla
 • Seema Nagesh Pawar

 

 • Nayana Mahesh Vaviya
 • Aakashi Ankit Mehta
 • Madhu Obhan Kapoor

 

 • Dhruti Jayesh Vaviya
 • Aneri Hiten Mehta
 • Mrs. Mali
"||| Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirbighnam kurume deva sarbakaryeshu sarvada |||"